Storiejoernaal is 'n splinternuwe Afrikaanse kortverhaalbundel vir Graad 12 (Eerste Addisionele Taal) volgens die Onderwysdepartement se voorskryflys. Die stories handel oor persoonlike belewenisse, ontroerende ervarings en selfs versinsels. Heelwat stories verteenwoordig iets van ons geskakeerde samelewing en die lotgevalle van gewone mense. Dit verbeeld verhoudings, die nadraai van die apartheidsjare, versoening en die ideale en emosies van tieners.