Dit het alles begin by ‘n hond Gr 9 of 10

Share this book with a friend


“Vier tieners dra elkeen swaar aan ‘n geheim en dan gooi die noodlot hulle saam” 
Die werkboek lei die leerders om karakters en ruimte te beskryf.Inhoud word getoets deur van verskillende vraagsoorte gebruik te maak.Taalinskerping vind plaas