Gryshond: Visuele Geletterheid Graad 10 -12

Share this book with a friend


‘n Omvattende dog kompakte gids om visuele geletterdheids vaardighede te ontwikkel. Advertensies, spotprente, meems, foto’s, strokiesprente, spotprente, grafika en kaarte word ontleed.